مهدی عباسی نسب

۳ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

عدالت مهدوی

منتظران درد آشنا در هر پگاه جمعه یک دل و یک صدا فریاد می زنند: اَیْنَ الْمُنْتَظَرُ لِاِقامَهِ الْامَتِ وَ الْعِوَجِ. (فرازی از دعای ندبه) کجاست آن پیشوایی که همه چشم به راه اویند تا ظهور کند، همه کژی جهان را اصلاح کند. چشم به راهان کوی و منتظران ظهورش در هر شام جمعه زمزمه می کنند: السَّلامُ عَلَی الْمَهْدِی الْمُنْتَظَرِ وَ الْعَدْلِ الْمُشْتَهَرِ. (فرازی از زیارت آل یاسین؛ طبرسی، احتجاج، ج 2، ص317.) درود بر مهدی منتظر و سلام بر آن عدالتی که شهره آفاق است.  

مهدی Abbasi

جایگاه دعا برای فرج

در آموزه های پیشوایان دین، دعا، اسلحه پیامبران؛ محبوب ترین اعمال نزد خداوند تعالی؛ برترین عبادت؛ ستون دین؛ علت روشنایی آسمان و زمین؛ کلید تمام رحمت ها؛ سپر و سلاح مؤمن، مغز همه عبادات و حلقه ارتباط خالق و مخلوق معرفی شده است. خدای مهربان در قرآن کریم می فرماید: «اگر دعای شما نباشد، خداوند هیچ اعتنایی به شما نمی کند». (فرقان: 77) حضرت علی (عَلَیْهَ السَّلاَمُ) نیز درباره اهمیت دعا می فرماید: «دعا سپر مؤمن است و هرگاه دری را بسیار کوبیدی، به روی تو باز می شود». 

مهدی Abbasi

آمادگی های عمومی برای ظهور

ما هرقدر خوشبین و امیدوار باشیم باز باید بدانیم رسیدن به مرحله ای از تاریخ که در آن : همه انسان ها زیریک پرچم گردآیند و سلاح های وحشتناک از جهان برچیده شود؛ و طبقات به مفهوم استعمارگر و استعمارشونده از میان برود؛ و کشمکش ها و بازی های خطرناک سیاسی و نظامی ابرقدرتها برای همیشه به دست فراموشی سپرده شود و دنیا از نام چندش آور «ابرقدرت» و کابوس شوم نیروهای جهنمی آنها رهایی یابد؛ و رقابت های ناسالم و ویرانگر اقتصادی جای خود را به تعاون همگانی انسان ها در راه بهتر و پاک تر زیستن دهد؛ ... آمادگی عمومی لازم دارد . امّا از آن جا که در عصر اخیر تحوّل ها و دگرگونی ها به سرعت روی می دهد نباید آن را هم زیاد دور بدانیم همانند یک رؤیا و خواب شیرین . ولی در هر حال ، برای این که دنیا چنان حکومتی را پذیرا گردد چهارنوع آمادگی لازم است . 

مهدی Abbasi