شعر بسیار زیبای آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری از عباس احمدی . یک پست اختصاصی ویژه برای دوست داران اشعار مذهبی

آنچه خوبان همه دارند شعر