مهدی عباسی نسب

۱۴ مطلب با موضوع «مذهبی :: دعا» ثبت شده است

دعای اللهم عرفنی نفسک

به سند معتبر روایت شده که شیخ ابو عمرو نایب اول امام عصر صلوات اللّه علیه به ابو علی محمد بن همّام املا فرمود ، و به او امر کرد که آن را بخواند سیّد ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع، پس از ذکر دعاهای وارد بعد از نماز عصر جمعه، و صلوات کبیره، این دعا را ذکر کرده و گفته: اگر برای تو، از تمام آنچه ذکر کردیم عذری باشد ، پس بپرهیز از اینکه خواندن این دعا را واگذاری، به درستی که ما داشتن این دعا را از فضل خدا « جل جلاله » میدانیم که ما را به آن ممتاز ساخته، پس به آن اعتماد کن . 

مهدی Abbasi

دعای فرجا عاجلا قریبا

دعای فرج ، دعایی است که با عبارت « إلهی عَظُمَ البَلاء » آغاز می‌شود . این دعا برای اولین بار در کتاب کنوز النجاح شیخ طبرسی آمده و آثاری چون وسائل الشیعه ( اثر شیخ حر عاملی ) و جمال الاسبوع ( اثر سید بن طاووس ) نیز آن را نقل کرده‌اند . 

مهدی Abbasi

دعای قدح

دعایی است که او را انس بن مالک از حضرت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله از جبرئیل علیه السّلام روایت نمود . بسیاری از فضیلت های این دعا روایت شد که برای اختصار از نقل آنها خودداری کردم از آن جهت که مقصود ذکر اصل دعا است و آن این است : 

مهدی Abbasi

دعای صباح

مؤلف گوید : علاّمه مجلسی رحمه اللّه این دعا را در کتاب دعای «بحار» و در کتاب صلواه آن همراه با توضیح ذکر کرده و فرموده: این دعا از دعاهای مشهور است ولی من آن را در کتاب های معتبر جز در کتاب مصباح سیّد ابن باقی رحمه اللّه نیافتم. و نیز فرموده است: مشهور خواندن این دعا پس از نماز صبح است درحالیکه سیّد ابن باقی خواندن آن را پس از نافله صبح روایت نموده است و به هر کدام عمل شود مناسب است . 

مهدی Abbasi